Agencja Allianz - Damian Klimczak

Ubezpieczenia Turystyczne

Ubezpieczenia Turystyczne

Urlop powinien być czasem wypoczynku i relaksu. A czas po nim powinniśmy spędzać na miłych wspomnieniach. Niestety los czasami może nam spłatać figla.

Jaką wiedzą powinniśmy dysponować przy zakupie ubezpieczenia turystycznego?

Na pewno polisa powinna być zakupiona w pewnym i dobrym towarzystwie ubezpieczeniowym. Taki wybór zapewni nam spokój podczas wyjazdu. Polisa turystyczna zabezpieczy nasz bagaż, z polisy zostaną pokryte koszty leczenia, a w końcu jeżeli będzie to konieczne zostanie opłacony transport do kraju. Dobre polisy zawierają w sobie ubezpieczenie OC. Tego typu ubezpieczenie pomoże pokryć szkody w wypadku gdybyś ty albo twoje dziecko wyrządzili jakieś szkody np. uszkodzili jakiś cenny przedmiot.

Co ubezpieczy polisa turystyczna i dla kogo jest przeznaczona?

Polisy turystyczne zakupione w dobrych towarzystwach ubezpieczeniowych zabezpieczają prawie wszystkie sytuacje które mogą się zdarzyć podczas wyjazdu, czy to prywatnego, czy służbowego. Ubezpieczyciele nie oferują jednolitych ubezpieczeń dla osób prywatnych i dla firm. Ich zakres ubezpieczenia częściowo się pokrywa, lecz są ryzyka które występują indywidualnie dla poszczególnych grup.

Ubezpieczenia turystyczne – indywidualne

 • koszty leczenia i pomoc w podróży (assistance),
 • następstwa nieszczęśliwych wypadków (NNW),
 • ryzyko zniszczenia i utraty sprzętu sportowego, bagażu i sprzętu elektronicznego,
 • odpowiedzialność cywilna w życiu prywatnym (OC),
 • ryzyko amatorskiego uprawiania sportów rekreacyjnych,
 • ryzyko amatorskiego uprawiania sportów wysokiego ryzyka,
 • ryzyko amatorskiego uprawiania sportów zimowych wysokiego ryzyka,
 • ryzyko amatorskiego uprawiania sportów ekstremalnych.

Ubezpieczenia służbowe podróży zagranicznej

 • koszty leczenia i pomoc w podróży (assistance),
 • następstwa nieszczęśliwych wypadków (NNW),
 • odpowiedzialność cywilna w życiu prywatnym (OC),
 • ryzyko zniszczenia i utraty sprzętu sportowego,
 • ryzyko utraty i opóźnienia dostarczenia bagażu podróżnego,
 • ryzyko utraty i opóźnienia dostarczenia bagażu podróżnego i sprzętu elektronicznego, o ryzyko utraty i opóźnienia dostarczenia bagażu podróżnego i narzędzi prac

To dosyć szeroki zakres zabezpieczenia. Zabezpiecza on nas oraz naszą rodzinę w najbardziej przykrych i stresujących sytuacjach. Przed zakupem ubezpieczenia turystycznego należy dokładnie przeczytać OWU (Ogólne Warunki Ubezpieczeni), a w razie wątpliwości dopytać agenta.

Na ubezpieczenie turystyczne składa się wiele części (ryzyk): assistance, NNW, OC,…

Co kryje się pod tymi skrótami?

Ubezpieczenie kosztów leczenia

Jest to ryzyko które zabezpiecza koszty wizyty lekarskiej, transportu medycznego w miejscu wypadku, leczenia ambulatoryjnego, konsultacji medycznych, lekarstw oraz opatrunków przepisanych przez lekarza, zabiegów i badań ambulatoryjnych, leczenia stomatologicznego stanów zapalnych i bólowych, naprawy bądź zakup protez czy okularów korekcyjnych.

Assistance

Ochrona ta zapewnia organizację i pokrycie kosztów transportu medycznego do kraju, pokrycie wydatków na kontynuację leczenia po powrocie do domu, pomoc konsultacyjno-medyczną np. konsultacje z lekarzem specjalistą.

NNW (Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków)

Ubezpieczenie to zapewnia wypłatę środków za trwały uszczerbek na zdrowiu np. po złamaniu ręki, powstaniu blizn,… Ubezpieczenie bagażu i sprzętu sportowego Zapewnia ono wypłatę odszkodowania za uszkodzony, zniszczony lub skradziony bagaż oraz sprzęt sportowy.

Amatorskie uprawianie sportów ekstremalnych

Jest to dodatkowe ryzyko ubezpieczeniowe które obejmuje skutki szkód które powstały w wyniku uprawiania takich sportów jak np. abseiling (zjazd na linie), alpinizm, baloniarstwo, bouldering, canoeing górski, downhill MTB, free -skiing (narciarstwo zjazdowe poza oznaczonymi trasami), heli-skiing, heli-snowboarding, himalaizm, kajakarstwo górskie, motocross, rafting, motorowe rajdy terenowe, skoki na bungee, skoki spadochronowe, speleologia, szybownictwo, taternictwo, wspinaczka lodowa, wspinaczka wysokogórska (powyżej 5 500 m n.p.m.).

Jaki rodzaj polisy turystycznej wybrać, rozbudowany czy podstawowy?

Przy pomocy ubezpieczenia turystycznego możemy uniknąć dużych kosztów leczenia za granicą lub kosztów transportu poszkodowanego do kraju. Wybierając polisę trzeba mieć na uwadze to, że te podstawowe nie obejmują wszystkich ryzyk. Tak więc wszystko zależy od naszego wyboru i kwoty jaką przeznaczymy na ubezpieczenie turystyczne. Najtańszy pakiet ubezpieczeniowy obejmuje najczęściej ubezpieczenie medyczne, od następstw nieszczęśliwych wypadków oraz pomoc assistance. Dobrze jest tego typu ubezpieczenie rozszerzyć przynajmniej o OC. Pozwoli nam to uniknąć nieprzewidzianych kosztów w momencie gdy sami będziemy sprawcą jakiejś szkody. Jeżeli na urlop udajemy się samolotem, dobrze jest też ubezpieczyć bagaż. Oczywiście linie lotnicze zwrócą nam koszty utraconego bagażu, ale będzie to kwota minimalna pozwalająca na zakup kosmetyków i kilku ubrań na zmianę. Jeżeli zamierzamy korzystać z lokalnych bankomatów, warto ubezpieczyć tego typu transakcję (oczywiście w ramach ubezpieczenia turystycznego). Jeśli w kraju pozostają bliscy, warto zadbać o ubezpieczenie nagłego powrotu do kraju. Loty wykupywane z dnia na dzień z odległych miejsc potrafią być bardzo kosztowne.

Warto pomyśleć o indywidualnej polisie na wyjeździe z biurem podróży

Biura turystyczne ubezpieczają swoich klientów w minimalnym zakresie. Tego typu ubezpieczenia nie pokrywają wszystkich ryzyk, a te które obejmują bywają często ograniczane do jakiejś kwoty. W skutek tego to na klienta spada odpowiedzialność finansowa za wykonane zabiegi i inne koszty. Z tego powodu jadąc z biurem podróży należy sprawdzić jakie ubezpieczenie oferuje operator oraz przeczytać ogólne warunki ubezpieczenia tego towarzystwa ubezpieczeniowego. Na pewno ubezpieczenie powinno zapewniać koszty leczenia i transport do kraju, a usługi te nie powinny być limitowane niskimi kwotami. Jeżeli tak nie jest powinniśmy ubezpieczyć się indywidualnie. W czasie wyjazdu powinniśmy mieć numer polisy przy sobie, a najlepiej jej zdjęcie zapisane w telefonie oraz numer centrum alarmowego. Często ubezpieczyciele zastrzegają sobie, ze powinniśmy, przed skorzystaniem z jakiejś usługi, skontaktować się z centralą. Oczywiście w sytuacjach krytycznych taki kontakt może nastąpić z opóźnieniem, ale najszybciej jak się da. Posiadając nawet najlepszą polisę musimy się liczyć z tym, że nie wszystkie rodzaje usług zrealizujemy bezkosztowo. Za niektóre będziemy musieli zapłacić na miejscu, a dopiero po powrocie (na podstawie faktury) otrzymamy zwrot poniesionych kosztów.

© 2019 Ubezpieczenia Bielsko-Biała. All Rights Reserved. Designed By Pipe Fiction