Agencja Allianz - Damian Klimczak

Ubezpieczenia Domu

Ubezpieczenia Domu

Na jakiej podstawie dobierać ubezpieczenia domu lub mieszkania, jaką kwotę ubezpieczenia dobrać? Przed przystąpieniem do wyboru ubezpieczenia należy sobie zadać pytanie – Jakiej ochrony oczekujemy? Kolejną rzeczą to orientacja na rynku i sprawdzenie jaką wartość ma nasza nieruchomość. Dopiero wtedy możemy przeglądać oferty ubezpieczycieli, a jeżeli nie jesteśmy czegoś pewni lub mamy jakiekolwiek wątpliwości to warto umówić się z agentem.

Pamiętajmy, że tylko agent wyłączny ma pełną wiedzę o produktach towarzystwa którego jest przedstawicielem. Ubezpieczenie domu lub mieszkania zawiera się najczęściej na rok czasu i wygasa ono bez konieczności wypowiadania. Każde towarzystwo ubezpieczeniowe wewnętrznie ustala politykę ubezpieczeń mieszkań i domów. Zakresu i zasad ubezpieczania nie reguluje ustawa. Wszelkie informacje na temat ubezpieczenia możemy znaleźć w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia lub uzyskać w trakcie rozmowy z agentem.

Właściciel domu lub mieszkania zobowiązany jest do ustalenia rynkowej wartości jego nieruchomości. Dzięki temu agent będzie mógł właściwie wyliczyć wysokość ubezpieczenia murów od ognia i innych zdarzeń losowych. Dobrze ustalona suma ubezpieczenia zapewni współmierne odszkodowanie, które pozwoli na rekompensatę strat. Zaniżona wartość ubezpieczenia domu lub mieszkania spowoduje niedoubezpieczenie i w momencie wypłaty ubezpieczenia, towarzystwo odpowiednio (procentowo) obniży wypłacaną rekompensatę. Ubezpieczyciele nie wymagają podawania wartości domu lub mieszkania co do „złotówki”, przy wycenie przyjmowana jest dwudziesto procentowa tolerancja. Zawyżenie kwoty ubezpieczenia domu lub mieszkania spowoduje nadubezpieczenie. W takiej sytuacji klient będzie płacił wyższą składkę, ale w momencie wypłaty ubezpieczenia dostanie realną kwotę odzwierciedlającą wartość rynkową nieruchomości. Od powodzi, ognia i innych zdarzeń losowych powinniśmy ubezpieczyć również stałe elementy mieszkania lub domu jak również elementy wyposażenia. Stałymi elementami są: meble w zabudowie, podłogi, armatura kuchenna i łazienkowa… Ruchomościami domowymi są na przykład: sprzęt AGD, RTV, komputery, aparaty fotograficzne, meble, ubrania itp.

Istnieje również możliwość ubezpieczenia domu w trakcie budowy lub generalnego remontu. Polisy tego rodzaju ma w ofercie dużo firm ubezpieczeniowych mających w swojej ofercie ubezpieczenia majątkowe. Ubezpieczyciele przyjęli, że budowa oznacza: budowę, rozbudowę, przebudowę oraz nadbudowę nieruchomości.

Ubezpieczenie domu w budowie obejmuje w swoim zakresie:

  1. dom jednorodzinny razem ze stałymi elementami,
  2. mienie ruchome związane z budową,
  3. budynek gospodarczy lub obiekt małej architektury w trakcie budowy.

Natomiast nie obejmuje wyposażenie ekip remontowo-budowlanych.

Istnieje możliwość rozszerzenia zakresu polisy o ryzyko kradzieży lub zniszczenia. W tego typu wypadku można indywidualnie ustalić kwotę ubezpieczenia. Nie wszystkie elementy budynku lub jego wyposażenia można wycenić w prosty sposób, elementy te mogą mieć wartość historyczną lub sentymentalną. W takich wypadkach nie należy jednak przesadzać przy wycenie i trzeba stosować realne rynkowe ceny. Jeżeli przeszacujemy wartość to po wypłacie odszkodowania towarzystwo ubezpieczeniowe może zastosować zwyżkę składki ubezpieczeniowej. Ubezpieczyciele przyznają zniżki dla ubezpieczających dom lub mieszkanie za zamontowanie alarmu, umowę z firmą ochroniarską, czujniki dymu, gaśnice, drzwi antywłamaniowe, zastosowanie do budowy materiałów niepalnych i niezapalnych. Towarzystwa ubezpieczeniowe przyznają również zniżki w momencie kontynuacji ubezpieczenia u tego samego ubezpieczyciela lub za posiadanie wielu polis w tym samym towarzystwie.

© 2019 Ubezpieczenia Bielsko-Biała. All Rights Reserved. Designed By Pipe Fiction