Agencja Allianz - Damian Klimczak

Ubezpieczenia Życia

Ubezpieczenia Życia

Najbardziej skomplikowanymi polisami są ubezpieczenia na życie. Nie powinno to nikogo dziwić. Stanowią one zabezpieczenie przyszłości naszej jak i naszych bliskich. Przy ich pomocy, jeżeli ulegniemy wypadkowi lub zachorujemy, będziemy mogli dalej żyć na tej samej stopie, mimo iż będziemy ponosili wydatki na operację, rehabilitację lub leki. Warto dla tego, przed spotkaniem z agentem, zapoznać się z ofertą kilku towarzystw ubezpieczeniowych.

Mamy do wyboru kilka rodzajów ubezpieczeń na życie: terminowe, bezterminowe, ochronne, oszczędnościowe, na życie, dożycie, posagowe lub inwestycyjne. Każdy z rodzajów tego ubezpieczenia posiada również swoje warianty. Wybór najlepiej dopasowanego ubezpieczenia zależy od potrzeb osoby ubezpieczającej się.

Najprostsze ubezpieczenia na życie zapewniają wypłatę gotówki w momencie gdy ubezpieczony ulegnie nieszczęśliwemu wypadkowi lub umrze. Można jednak wybrać rozszerzony rodzaj polisy na życie. Ubezpieczenie życiowe można poszerzyć o dodatkowe warianty ochronne. Takie umowy poszerzają ubezpieczenia o konkretne zdarzenia oraz ich następstwa jak wypadek, trwałe kalectwo, długotrwałe choroby. Wszelkie informacje na ten temat towarzystwa ubezpieczeniowe zawierają w swoich OWU (Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia).

Przed wyborem ubezpieczenia na życie musimy również pomyśleć w jaki sposób opłacimy należne ubezpieczycielowi składki. Czy będziemy dokonywali opłat miesięcznych, kwartalnych, albo rocznych. Istotny jest też termin umowy, czy ma to być umowa na czas określony, czy też bezterminowa.

Zanim podpiszemy umowę ubezpieczenia na życie należy dokładnie zapoznać się z OWU, a w nim zwrócić uwagę na zakres ubezpieczenia, listę wyłączeń i zasady wypłaty odszkodowań. Wszystkie wątpliwości trzeba omówić z agentem ubezpieczeniowym, pozwoli nam to w przyszłości uniknąć nerwów i rozczarowań.

Najistotniejszymi dla nas informacjami zawartymi w OWU są:

 • termin, od którego działa ubezpieczenie,
 • od jakiego terminu możemy zerwać umowę,
 • zakres ubezpieczenia, a więc tego, co podlega ubezpieczeniu,
 • wyłączenia, czyli sytuacji, w których ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności i może odmówić wypłaty (np. gdy składamy wniosek o wypłatę odszkodowania w związku z nieszczęśliwym wypadkiem, który spowodowaliśmy pod wpływem alkoholu).

Co wpływa na wysokość składki ubezpieczeniem na życie?

Kwota składki jest zależna od:

 • sumy ubezpieczenia,
 • wieku ubezpieczonego,
 • wykonywanego zawodu,
 • płci,
 • uprawiania hobby, które niesie z sobą ryzyko urazów lub śmierci np. sporty ekstremalne,
 • aktualnego stanu zdrowia.

Całe ryzyko związane z ubezpieczeniem w momencie podpisania umowy przechodzi na ubezpieczyciela. Z tego powodu ubezpieczyciele, przed podpisaniem umowy) kierują chcącego się ubezpieczyć np. na badania lekarskie. Dopiero w momencie zebrania informacji szacowane jest potencjalne ryzyko i podejmowana decyzja czy podpisać polisę. Również wysokość składki ustalana jest na podstawie zebranych informacji

Umowy dodatkowe, czyli o co można rozszerzyć polisę

Najprostsze ubezpieczenia na życie chronią jedynie w sytuacji gdy ubezpieczony ulegnie nieszczęśliwemu wypadkowi lub zginie.

Ubezpieczenie na życie można rozszerzyć o dodatki, które umożliwią:

 • otrzymanie wyższego odszkodowania jeśli ulegniemy nieszczęśliwemu wypadkowi lub śmierci (w wypadku śmierci wypłata przekazywana jest osobie wskazanej w ubezpieczeniu – uposażonemu).
 • uzyskanie ochrony ubezpieczeniowej jeżeli wypadek spowoduje trwałe kalectwo,
 • przejęcie przez towarzystwo obowiązku opłacania składki jeżeli nie będziemy mogli podjąć pracy z powodu inwalidztwa,
 • uzyskanie odszkodowania w momencie gdy zapadniemy na udar mózgu, zawał serca, nowotwór czy inne choroby wymienione w OWU.

Wypłata odszkodowania z ubezpieczenia na życie

Przed przystąpieniem do starań o wypłatę, należy sprawdzić jakich dokumentów wymaga ubezpieczyciel, oprócz polisy, dowodu tożsamości osoby uposażonej towarzystwo może zażądać opinii lekarza, wypisu ze szpitala, orzeczenia komisji lekarskiej, aktu zgonu. Z kompletem dokumentów należy udać się do ubezpieczyciela i tam złożyć wniosek wraz z dokumentami. Towarzystwa ubezpieczeniowe umożliwiają zgłaszanie roszczeń o odszkodowanie poprzez strony internetowe (odpowiednie formularze na swoich stronach). Każdy z ubezpieczycieli ma inne terminy, w których zobowiązuje się wypłacić odszkodowanie, zazwyczaj nie przekracza on 30 dni.

© 2019 Ubezpieczenia Bielsko-Biała. All Rights Reserved. Designed By Pipe Fiction